Sfântul Botez

Adevărat, adevărat zic ţie, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre întru împărăţia lui Dumnezeu  (Ioan 3, 5)    B... Continue Reading

Psalmul 3

TÎLCUIREA PSALMULUI 3 ( a Sf. Ioan Gură de Aur) Psalmul lui David, cînd a fugit de la faţa lui Avesalom, fiul său. Analiza: Certurile domest... Continue Reading

Secerătorii

   Secerătorii sau „Creştinii ultimelor zile”, se numesc astfel deoarece se socotesc a fi chemaţi să facă secerişul creştinismului, să... Continue Reading