Doamne, este sau nu sexualitatea consecinţă a păcatului?

         Sunt profesor de religie la cel mai bun liceu din judeţul Hunedoara şi am primit o întrebare la care nu ştiu să răspund. Îmi cer iertare că vă necăjesc şi eu… dar n-am găsit nici cel mai vag răspuns. Întrebarea este: Sexualitatea este sau nu consecinţă a păcatului???
Vă mulţumesc şi iertaţi-mă… (Prof. Adrian)

Dragă Adrian,

Mai că-mi vine să mă întreb ce-oţi fi învăţat la Facultate! Dar nu-mi ascult impulsul şi nici nu judec! Doar Îi arăt Domnului durerea mea şi o împărtăşesc şi cu voi! Să ne rugăm şi să dăm slavă lui Dumnezeu că măcar nu ne-am pierdut înţelepciunea de a întreba.

Aşadar:

Doamne, este sau nu sexualitatea consecinţă a păcatului?

Nu, omule! Nu! Eu te-am făcut bărbat şi femeie şi eu am pus în tine dorinţa de a ieşi din tine către celălalt ca să Mă cunoaşteţi pe Mine şi iubirea Mea pentru voi şi prin această poruncă! Poruncile Mele sunt întotdeauna locuri de întâlnire şi de desfătare de Prezenţa mea iubitoare!

Consecinţă a căderii, de la care nu te mai înduri să te opreşti, fiule rătăcitor, este felul în care îţi trăieşti sexualitatea! Dacă ai obosit, dacă te doare păcatul şi moartea pe care o aduce el în tine, vino la Mine şi Eu te voi odihni!

Ştii, Fiul Meu a venit la voi, S-a făcut om ca tine, fără de păcat numai, ca tu să redevii fiul Meu şi fiica Mea în El!

Vino!

Întoarce-te la Mine şi sexualitatea ta va redeveni aşa cum am cret-o Eu, aşa cum am răscumpărat-o Eu în Botezul tău, aşa cum am sfinţit-o Eu în Taina Mirungerii, aşa cum ţi-o hrănesc Eu în Taina Sfintei Euharistii!

Acum, mergi, intră în camera ta, încuie uşa, aprinde luminile sau trage perdelele spre lumina zilei, dezbracă-te de toate cârpele sub care îţi ascunzi ruşinea desfrânărilor tale şi priveşte-te! Eşti frumos! Eşti frumoasă! Eu, Dumnezeu, te-am făcut! Nu te uita la urmele păcatului care te-au mai sluţit ici şi colo! Eu te voi spăla şi mai vârtos decât zăpada te vei albi! Pentru asta am rânduit Eu Spovedania în Biserica Mea! Priveşte-te cu atenţie şi cu de-amănuntul! Eşti sfinţit din cap şi până în picioare! Întreg ai fost afundat în Baia Sfântului Botez! Peste tot ai fost uns cu Duhul Meu Cel Sfânt! Ceea ce numeşti tu „sexul tău” despre care crezi că-l poţi chinui în toate felurile ca să storci un strop de plăcere înrobitoare şi ucigătoare, e sfinţit de Mine!

Dacă eşti băiat, află că acesta e vrejul vieţii sfinţite pe care ai primit-o de la Mine ca să devii sfânt ca Mine! Priveşte pe un iconostas din Biserica Mea „arborele lui Iesei”! Vezi, de acolo a răsărit şi Mlădiţa sfântă din care a luat firea omenească Fiul Meu Cel Unul Născut, Dumnezeu! Şi tu eşti mlădiţă vie în acest Arbore Sfinţit!

Dacă eşti fetiţă, aceasta este uşa prin care intră numai mirele rânduit de Mine ca să iasă prin ea om nou pe pământ. Tu eşti, pe tine te-am ales să fii, împreună-făcătore de oameni cu Mine!

Plângi, băiatul meu?

Plângi, fetiţa mea?

Da, plângi omule drag! Dacă mai e ceva viu în tine, plângi!

Acum îmbracă-te! Priveşte aceste haine! De acum ele nu mai sunt cârpe de acoperit ruşine, ci haine noi, veşminte ale preoţiei universale (despre care ai învăţat la ora de religie) în care te-am îmbrăcat prin Botez. Acum, lacrimile tale ţi-au devenit al doilea Botez!

Vino la Mine ca să-ţi şterg lacrima şi urâciune pe care lumea aceasta a pus-o pe tine şi odihneşte-te la pieptul Meu! Te iubesc! Oricât de grele ţi-ar fi rănile, Vino! Eu Sunt Dumnezeul tău şi numele meu este Iubire!

Vino, fiul meu!

Vino, fiica mea!

Doamne, Prea Sfântă Treime, Tată, Fiule şi Duhule Sfinte, miluieşte-ne pe noi şi pe toată lumea Ta!

Maica Siluana