Cinstirea Sfintilor

      De ce noi  Creștinii, ne  închinăm la îngeri şi la sfinţi şi îi punem pe ei mijlocitori către Dumnezeu pentru mântuirea noastră?  -Ras... Continue Reading

Despre semnul crucii

  Orice creştin care este adevărat fiu al Bisericii celei dreptmăritoare a lui Hristos şi care trăieşte în viaţă cu evlavie şi frică de Dumn... Continue Reading