Masturbarea – boala tinerilor de astăzi

      Masturbarea e un subiect tabu, un subiect care stârneşte ruşinea, despre care aş fi dorit să nu vorbesc. Dar ştiu că astăzi masturbarea este una dintre cele mai grele boli ale tinerilor şi din păcate ale copiilor. Pe vremea părinţilor sau a bunicilor noştri nici nu se auzise de aşa ceva, copiii şi tinerii erau curaţi, nu erau influenţaţi de nimic. nu le stârnea nimic pofta şi nu-i învăţa nimeni păcatul.

Televizorul a fost prima fereastră prin care s-a strecurat desfrânarea în vieţile copiilor, prin care copiii şi tinerii vedeau prima dată ceva ce nimeni nu le arătase, ceva ce nici nu ştiau că există până atunci. Cu ochii în televizor uitându-se la intimitatea  unor femei, tinerii simt pentru prima dată în trup o mare tensiune, simt ceva ce nu au mai simţit. Corpul lor reacţionează diferit, pofta şi plăcerea se aprind înlăuntrul trupului  şi apare pentru prima data în viaţa lor dorinţa de a-şi stinge această tensiune.

Singur în camera….cu ochii-n televizor şi cu părinţii in cealaltă cameră, copilul se atinge nevinovat căutând să stingă pofta ce s-a aprins şi astfel cade in marea ispită a păcatului. Masturbarea poate fi întâlnită astăzi la copii de 12-13 ani sau poate chiar mai mici, iar cât priveşte pe adolescenţi (de la 15 la 20 de ani)  ea a devenit un lucru banal şi oarecum parte din tinereţe.

Internetul este a doua mare poartă către desfrânare, abundând de pornografie şi de tot felul de urâciuni, accesibile foarte uşor tuturor, mai ales că totul este gratuit.

Masturbarea este printre păcatele cele mai distrugătoare, care zguduie şi strică sănătatea şi psihicul tinerilor, consumându-i şi obosindu-i încă de mici, dar mai ales înjosindu-i şi transformându-i mai rău decât animalele.

Sfântul Apostol Pavel ne spune că  „trupul este templul al Duhului Sfânt”, Biserică a lui Dumnezeu, loc sfânt şi de mare taină. Omul nu poate fi despărţit decât conceptual în suflet şi trup, căci în realitate trupul şi sufletul sunt nedespărţite. Bunătatea unui om îl face mai frumos în faţa celorlalţi deci astfel sufletul face mai frumos trupul.  Iar trupul curat, îngrijit, trupul care se fereşte de excese şi este mereu în echilibru înfrumuseţează sufletul. De fapt nu poate acţiona trupul fără suflet şi nici sufletul fără trup, sunt mereu una, se identifică mereu.

Aşa fiind lucrurile, masturbarea nu rămâne doar o plăcere trupească, nu murdăreşte doar trupul ci în acelaşi timp mânjeşte de egoism şi sufletul. Tânărul învaţă să caute plăceri, tânărul caută bucuria în singurătate şi in păcat, caută lumina în întuneric. Păcatul masturbării îi dă plăcere câteva momente iar apoi conştiinţa şi gândurile năvălesc asupra lui chinuindu-l şi făcându-l să-şi simtă vină…

Plăcerea relaţiilor intime a dăruit-o Domnul soţului şi soţiei, ca să guste împreună din ea, şi să se bucure…şi să răsară viaţa, să apară o minune…

Masturbarea este cea mai egoistă dintre toate patimile lumii, căci nu se foloseşte de nici un obiect (ex: lăcomia pântecelui se foloseşte de mâncare, iubirea de arginţi se foloseşte de bani, invidia de bogăţia altora)  pentru a căuta plăcerea, ci o caută direct în trupul său.

Masturbarea duce la nebunie psihică, instaurează neîncrederea de sine, dă viaţă complexelor trupeşti, instalează dominaţia dorinţelor pătimaşe la nivel mental, orientează ochii să caute să satisfacă pofta. Masturbarea asociază, reduce femeia (sau bărbatul) la un obiect, din care-ţi poţi obţine plăcerea. Masturbarea murdăreşte iubirea curată, îl elimină pe Dumnezeu, şi slujeşte doar celui rău.

Dacă e un păcat care depărtează mai mult pe om de Dumnezeu este desfrânarea, cu atât mai mult masturbarea. Lumina din sufletul copiilor se schimbă în întuneric, în suferinţă, în necazuri, în neputinţe. Plăcerea de la tinereţe ajunge să fie resimţită în adolescenţă şi mai târziu. Masturbarea e „auto-mutilare” e plăcere pe moment şi chin la propriu pe viitor. Cel ce se masturbează stă mereu în minte cu o femeie poftind-o…

Dacă şi poftirea cu gândul e mare păcat:

Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu săvârşeşti adulter”. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.  Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă. (zice Domnul Hristos în Evanghelia după Matei cap.5)

cu cât mai mult fapta în sine….

Să fugim de masturbarea ca de foc. Aşa cum te fereşti să nu te arzi cu flacăra focului şi sari repede mai încolo ca să nu te ardă aşa fereşte-te şi de acest greu şi jalnic păcat.(

Claudiu Balan