Hristos S-a Născut, Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește Înainte prăznuirea Botezului Domnului; […]

Hristos S-a Născut, Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește Soborul Maicii Domnului; Sf. […]

Ceasul de rugăciune 02.01.2020

Hristos S-a Născut,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește Înainte prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov.

Acatistul Sfantului Serafim de Sarov

În această seară să ne rugăm pentru un an nou mai aproape de Dumnezeu, pentru a ne uni mai mult unii cu alții. Să ne rugăm pentru toți românii de aici și de pretutindeni și pentru toți cârmuitorii țării noastre, mireni sau clerici.

Vom citi în această seară acatisul Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și ne vom ruga și pentru toți studenții care încep perioada de examene, pentru ca Domnul Dumnezeu să le insufle duhul înțelepciunii și să le descopere tuturor Evanghelia dreptății.

Haideți să ne rugăm și pentru toți oamenii care au gânduri rele și viclene, care și-au pus în gând să fure, să vatăme, să batjocorească pe apropele lor, să nedreptățească sau alt ceva rău să facă. Să ne rugăm Sfântului Serafim de Sarov ca să le dea gând bun, pocăință, rușine pentru faptele lor și întoarcere la Dumnezeu.

Domnul Hristos în mijlocul nostru!

Posted in Ziua de rugăciune | Tagged , | Leave a comment
Ceasul de rugăciune 26.12.2019

Hristos S-a Născut,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mărt. ep. Sardei.

În această seară să luam ca mijlocitor pe Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana înaintea lui Dumnezeu, și să citim acatistul dedicat lui.

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana

Să ne rugăm împreună pentru unirea tuturor românilor, din țară sau din diaspora, pentru buna lor înțelegere, pentru unitatea în Hristos, și pentru mântuirea tuturor.

Haideți să ne rugăm și pentru toți oamenii aflați în nevoi: săraci, necăjiți, întristați, bolnavi, împătimiți, oameni singuri, tineri sau copii depărtați de Dumnezeu și adânciți în păcate, și pentru toți cei care au nevoie de ajutorul nostru. Pentru toate femeile care vor să facă avort și pentru familiile lor, pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile lor și să-i aducă la viață pe prunci. Să ne rugăm pentru toți înaintașii noștri trecuți la Domnul, pentru iertarea păcatelor lor și așezarea lor în sânul lui Avraam. Să ne rugăm și pentru luminarea minții fiecărui om de pe acest pământ, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, și pentru ca astfel să împlinească poruncile Domnului iubindu-și aproapele.

Domnul Hristos în mijlocul nostru!

Posted in Ziua de rugăciune | Tagged , | Leave a comment