Ceasul de rugăciune 04.04.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima și Platon; Iosif imnograful.

Suntem într-o perioadă a Postului Mare în care apropierea noastră de Dumnezeu ar trebui să fie din ce în ce mai fierbinte. Slujbele din bisericile ortodoxe sunt din ce în ce mai bogate și fac trimitere tot mai pregnantă la vânzarea și patima Domnului nostru Iisus Hristos și la răutatea omenirii care nu l-a primit pe Dumnezeu în sânul ei.

În această seară vă propun să rostim timp de 20 de minute rugăciunea inimii în forma ei prescurtată, așa cum o zic și părinții la Muntele Athos:

„Doamne Iisuse Hristoase, miluește-mă!” sau

„Doamne Iisuse Hristoase, miluește-ne pe noi!” și apoi timp de 10 minute rugăciunea

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluește-mă / miluește-ne pe noi!”.

Apoi dacă mai avem putere, să cerem lui Dumnezeu să scoată din noi duhurile necurate, duhurile care stau în spatele fiecărui păcat al nostru și să ne umple de Duhul Sfânt.

MATEI CAP. 5

1 Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
2 Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
3 Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
4 Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
5 Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
6 Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
7 Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
9 Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
11 Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
12 Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.

Domnul Hristos în mijlocul nostru!