Ceasul de Rugăciune 04.02.2021

Hristos a înviat,

         Astăzi Sfânta Biserică Ortodoxă pomenește pe Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sințit Mc. Avramie.

Dragilor, a venit iarăși vremea pentru rugăciunea împreună… români din lumea întreagă… uniți într-un gând și însuflețiți de același Duh bun al lui Dumnezeu. În această seară vă propun să spunem rugăciunea inimii de 200 de ori, cu gura, încet, abia mișcând buzele, cu răbdare… cerând milostivirea lui Dumnezeu: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă pe mine păcătosul”. Puteți folosi o metanie de mână ca să nu numărați. Dacă are 33 de bobițe, atunci spuneți rugăciunea rotind metania în mână de 6 ori, bobiță cu bobiță. Dacă nu aveți metanie, puteți folosi degetele de la mâinilor.

„Mai întâi, cel ce se roagă cu Numele lui Hristos începe să încerce roadele Duhului Sfânt, care sunt „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). Pe dinafarã, rugătorul se îndulceşte în toate mişcările sale şi în întreaga sa purtare. Din această îndulcire se nasc luminarea şi curăţia minţii. Când un astfel de om vorbeşte sau îi povăţuieşte pe alţii, are în sufletul său simplitatea şi dragostea lui Hristos. Cu această rugăciune, omul izbuteşte să izgonească de la el năvălirile dracilor şi gândurile cele viclene pe care aceştia încearcă să le sădească în noi. Dobândeşte tărie spre a se lupta cu păcatul, pentru că minunatul şi înfrioşatul Nume „Doamne Iisuse Hristoase” este ca o sabie cu două tăişuri care bate şi spintecă diavolii şi patimile. De aceea Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă: „Cu Numele lui Iisus biciuieşte vrăjmaşii [adică dracii], că nu este în cer şi pre pământ mai tare armă” (Scara, Cuvântul 20, cap 6, p. 271).” (Extras din „Rugăciunea metaniei” – carte tipărită de Parohia Ortodoxă Română din Luton, Anglia, p. 10).

Domnul Hristos în mijlocul nostru!