Ceasul de rugăciune 03.01.2019

Hristos s-a născut,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie. La mulți ani binecuvântați. Iată-ne la începutul unui nou an unindu-ne în rugăciune, aducând slavă Dumnezeului nostru. În această seară ne vom ruga împreună Preasfintei Treimi – Tatălui, Fiului, și Duhului Sfânt pentru sănătatea noastră și a întregului neam creștin de pretutindeni, vom aduce multumire Dumnezeului nostru pentru toate darurile primite de la El  în anul ce a trecut atât de repede. Ne vom ruga pentru bunul mers al țării, pentru conducătorii noștrii, pentru toți cei care au funcții de conducere, pentru noi care participăm la acest ceas de rugăciune, pentru familiile noastre. În anul care abea a început, bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze munca, și să ne ferească de uneltirile vrășmașului, să ne întărească credința noastră șubredă, să ne dea înțelepciune, răbdare, blândețe, dragoste frățească, pentru a fi mai buni, mai smeriți, mai milostivi.

Acatistul Sfintei Treimi

Domnul Hristos în mijlocul nostru!