Acatist pentru cei adormiți 23.03.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 de ucenici ai lui.

Astăzi ne vom ruga împreună pentru cei adormiți ai noștrii și pentru cei de pretutindeni, pentru ca Domnul să le ierte păcatele și să-i odihnească în împărăția cerurilor acolo unde Sfinții ca luminătorii strălucesc.

Vinovaţi suntem de necazurile lumii şi de suferinţele făpturilor necuvântătoare şi de suferinţele nevinovaţilor copii, fiindcă în căderea omului s-a distrus fericirea şi frumuseţea făpturii.
Tu, Cel mare dintre suferinzii cei nevinovaţi, Tu singur ai puterea a ierta tuturor, deci iartă şi întoarce lumii fericirea cea de demult ca şi cei morţi şi cei vii să afle pacea strigând: Aliluia!

**** Acatistul pentru cei adormiți

Domnul Hristos în mijlocul nostru!