Noi

15

Acatist pentru cei adormiți 16.11.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Ap. și Ev. Matei.

Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea, ca cel de pe urma mijloc de înţelegere şi de pocăinţă; la groaznica judecată se descoperă deşertăciunile pământeşti; pornirile trupeşti se liniştesc, mintea cea semeaţă se smereşte, dreptatea cea veşnică se dscoperă, deci şi păcătoşii cei îndărătnici în credinţă când sunt pe patul de moarte, mărturisesc cum că este Dumnezeu. Pentru aceea ei veşnic cer îndurarea Ta strigând: Aliluia!

ACATIST PENTRU CEI ADORMIŢI

Domnul Hristos în mijlocul nostru!

Posted in Ziua de rugăciune | Tagged | Leave a comment

Comments are closed.