Acatist pentru cei adormiți 07.12.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ambrozie Ep. Mediolanului.

Lumea întreagă se înfăţişează ca un sfânt mormânt obştesc. Pretutindeni se găseşte praful fraţilor şi al părinţilor noştri, zidiţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, rudenii ale noastre în Adam. Tu singur eşti Acela ce fără îndoială ne-ai iubit pe noi. Iartă pe toţi cei ce au murit de la început şi pâna acum, ca să cânte ei iubirii Tale de oameni. Aliluia!

ACATIST PENTRU CEI ADORMIŢI

Domnul Hristos în mijlocul nostru!