Ceasul de rugăciune 28.05.2020

Hristos a Înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește Înălțarea Domnului (Ispasul). Doamne Iisuse Hristoase  Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer şi prin şederea de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui ai miluit şi îndumnezeit firea noastră cea căzută, caută din înălţimile cereşti la neputincioşii Tăi robi cei plecaţi spre pământ şi ne dăruieşte nouă putere să biruim toate ispitele ce vin de la trup, de la lume şi de la diavolul, ca să cugetăm la cele de sus, şi nu la cele pământeşti. Şi ne păzeşte de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, care se ridică împotriva noastră. Iar la sfârşitul vieţii pământeşti, înalţă sufletele noastre în locaşurile cereşti, unde, împreună cu toţi Sfinţii, Sa-l slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt Dumnezeirea cea în Trei Ipostasuri. Să rostim și noi nevrednicii acest minunat acatist rugându-ne pentru mântuirea sufletelor noastre.

Acatistul Înălţării Domnului

Domnul Hristos în mijlocul nostru!