Ceasul de rugăciune 14.07.2022

Hristos a Înviat,

     Astăzi Sf. Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul.

https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfantului-cuvios-nicodim-aghioritul

Ca un vestitor înflăcărat al Sfintei Treimi şi apărător al cereştilor dogme, râvnitor al Sfintelor Scripturi şi Tradiţii te-ai arătat, Cuvioase Nicodim, spre împărtăşirea lumii de viaţa cea dumnezeiască. Pentru aceasta, smereniei Maicii Domnului urmând, te-ai făcut părtaş bucuriei veşnicei uniri cu Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte, să o dobândim şi noi nevrednicii, cei ce cu umilinţă strigăm: Aliluia!

Domnul Hristos în mijlocul nostru!