Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion și Sofronie și al Mucenicului Oprea – 21 Oct.

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică pomenește pe Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie și Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare. Să ne rugăm împreună Sfinților pe care biserica îi pomenește în Sfânta zi de astăzi, să mijlocească la Bunul Dumnezeu împreună cu Maica Sfântă pentru noi păcătoșii primind rugăciunile noastre cele după puterea fiecăruia. Să ne rugăm lui Hristos Dumnezeu prin mijlocirea lor să aibă grijă de noi, de familiile și rudeniile noastre după trup și după duh și de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ale cărei mădulare suntem.

Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion și Sofronie și al Mucenicului Oprea

O, fericită treime de sfinți mărturisitori, Visarioane, Sofronie și mucenice Oprea, care cu multă îndrăzneală ați apărat credința ortodoxă și crucea pătimirii voastre ați dus-o până la capăt! Fericiți sunteți că Bunul Dumnezeu S-a milostivit de strădaniile voastre cele sfinte pentru credința strămoșească și a adus, până în cele din urmă, în staulul Bisericii romane, pe toți cei abătuți de la Sfânta Ortodoxie. Rugați-vă neîncetat lui Hristos, Dumnezeului nostru, pentru desăvârșirea acestei reîntoarceri, pentru ca toți, un singur suflet având și o singură credință mărturisind, să cântăm Preasfintei Treimi, împreună cu voi: Aliluia!

Domnul Hristos în mijlocul nostru!