Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul 20.07.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sfântul Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul.

O, preaminunate și preaînaltate prorocule al lui Dumnezeu Ilie, mare râvnitor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimiți pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune, pe care cu evlavie o aducem, și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmire a văzduhului și toată îmbelșugarea pământului întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca, izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul

Domnul Hristos în mijlocul nostru!