Acatist pentru cei adormiți 28.09.2019

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Cuv. Hariton Mărt; Sf. Prooroc Baruh.

Vinovati suntem de necazurile lumii si de suferintele fapturilor necuvântatoare si de suferintele nevinovatilor copii, fiindca în caderea omului s-a distrus fericirea si frumusetea fapturii.
Tu, Cel mare dintre suferinzii cei nevinovati, Tu singur ai puterea a ierta tuturor, deci iarta si întoarce lumii fericirea cea de demult ca si cei morti si cei vii sa afle pacea strigând: Aliluia!

Acatist pentru cei adormiţi

Domnul Hristos în mijlocul nostru!