Ac. Sf. Împăraţi Constantin şi Elena 21.05.2019

Hristos a înviat,

Astăzi Sfânta noastră biserică prăznuiește pe Sf. Împărați întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena. Luminători care aţi luminat lumea cu dreapta credinţă voi cu adevărat v-aţi arătat, de Dumnezeu încununaţilor Împăraţi Constantin şi Elena; primiţi acum şi rugăciunile noastre şi le duceţi Împăratului Hristos, pe Care Îl slăvim ca pe Unul ce v-a încununat pe voi, cântându-I cu voi şi cu toate oştile cereşti: Aliluia!

Acatistul Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena

Domnul Hristos în mijlocul nostru!