Neoprotestantul: Sfânta Scriptură nu spune nicăieri că această aşa-zisă Taină ar fi fost instituită de Mântuitorul. De aceea nu poate fi admisă şi nici socotită ca Taină.

 Preotul: Dar ce dovezi scripturistice îţi mai trebuie, omule rătăcit şi tuturor celor asemenea ţie? Nu ţi-am arătat în cele de mai sus că această Taină a fost practicată de Sfinţii Apostoli din însăşi porunca Domnului (Marcu 6, 12-13) 12. Si iesind, ei propovaduiau sa se pocaiasca.
13. Si scoteau multi demoni si ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi si-i vindecau.

 Oare ai fost cu totul surd la cele ce ai auzit mai înainte? N-ai auzit pe Sfântul Apostol Iacov cât de clar vorbeşte despre această Taină si cum învaţă să o practicăm şi noi (Iacov 5, 14-15) 14. Este cineva bolnav intre voi? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, in numele Domnului.
15. Si rugaciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se vor ierta lui.

 Cum puteţi voi, sectarilor rătăciţi de la adevăr, să vă închipuiţi şi să credeţi că această ungere cu untdelemn a celor bolnavi ar fi vreo inovaţie făcută de Sfinţii Apostoli fără voia Învăţătorului lor? Mare orbire la înţelegerea Sfintelor Scripturi şi mare întunecare a minţii se vede la voi. Apostolii nu se numesc întemeietori ai Tainelor, ci «iconomi», adică administratori (I Cor. 4, 1) Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.

 Căci orice Taină este întemeiată de Hristos, nu de Apostoli.

Neoprotestantul: Maslul n-a fost o Taină, ci o simplă ungere simbolică, sau chiar numai o punere a mâinilor de către apostoli peste cei bolnavi. Vindecările puteau fi făcute şi fără de untdelemn, elementul principal fiind rugăciunea. Untdelemnul putea să fie folosit sau nu, deoarece vindecări s-au făcut şi fără untdelemn (Marcu 16, 18) Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.

(Fapte 14, 10) A zis cu glas puternic: Scoală-te drept, pe picioarele tale. Şi el a sărit şi umbla.

(Fapte 28, 8 ş.a.) Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat.

Preotul: Sfântul Maslu este o Taină aşezată de Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli, iar nu o lucrare simbolică, aşa cum vi se pare vouă, sectarilor. Iar din faptul că Mântuitorul sau Sfinţii Apostoli făceau vindecări şi fără a se folosi de untdelemn, nu rezultă nicidecum că Sfântul Maslu nu ar fi o Taină sau că untdelemnul poate lipsi de la săvârşirea acestei Taine. Sfinţii Apostoli au avut harisme deosebite, dăruite de Duhul Sfânt, printre care şi pe cea a vindecării prin cuvânt, dar prin aceasta nu se desfiinţează Taina săvârşită îndeobşte de Biserică. Niciodată noi nu vom crede minţii voastre, ci învăţăturii Sfinţilor Apostoli, care ne arată clar şi luminat să săvârşim Taina, ungând cu untdelemn pe cei bolnavi spre vindecare (Marcu 6, 12-13)  12. Si iesind, ei propovaduiau sa se pocaiasca.
13. Si scoteau multi demoni si ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi si-i vindecau.

(Iacov 5, 14-15) 14. Este cineva bolnav intre voi? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, in numele Domnului.
15. Si rugaciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se vor ierta lui.

Neoprotestantul: Dacă Maslul este o Taină, prin care se împărtăşeşte harul vindecător al Sfântului Duh, de ce nu se vindecă toţi bolnavii care se împărtăşesc de ea?

Preotul: De ce mă ispiteşti, omule viclean şi făţarnic, ca şi cum nu ai şti sau nu ai înţelege acest lucru? Oare nu ştii că nici Însuşi Mântuitorul nu a putut face minuni «în patria Sa», la localnici, pricina fiind numai necredinţa lor (Marcu 6, 1, 5-6) 1. Si a iesit de acolo si a venit in patria Sa, iar ucenicii Lui au mers dupa El; 5. Si n-a putut acolo sa faca nici o minune, decat ca, punandu-Si mainile peste putini bolnavi, i-a vindecat. 6. Si se mira de necredinta lor. Si strabatea satele dimprejur invatand.

 Iar când vindeca pe bolnavi, mărturisea în faţa tuturor credinţa celor ce se învredniceau de binefacerile şi tămăduirile Sale (Matei 9, 22-29) 22. Iar Iisus, intorcandu-Se si vazand-o, i-a zis: Indrazneste, fiica, credinta ta te-a mantuit. Si s-a tamaduit femeia din ceasul acela.
23. Iisus, venind la casa dregatorului si vazand pe cantaretii din flaut si multimea tulburata, a zis:
24. Departati-va, caci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei radeau de El.
25. Iar dupa ce multimea a fost scoasa afara, intrand, a luat-o de mana, si copila s-a sculat.
26. Si a iesit vestea aceasta in tot tinutul acela.
27. Plecand Iisus de acolo, doi orbi se tineau dupa El strigand si zicand: Miluieste-ne pe noi, Fiule al lui David.
28. Dupa ce a intrat in casa, au venit la El orbii si Iisus i-a intrebat: Credeti ca pot sa fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
29. Atunci S-a atins de ochii lor, zicand: Dupa credinta voastra, fie voua!

8, 10; 15, 28 ş.a.). In afară de aceasta, rugăciunile de la maslu cer şi iertarea de păcate. Iar dacă cineva bolnav moare totuşi după slujba maslului, socotim că Dumnezeu i-a iertat păcatele de care era bolnav sufletul său, dacă nu a vrut să-l lase să se mai bucure de sănătate, în viaţă.

Neoprotestantul: Dar de ce la romano-catolici Taina Sfântului Maslu nu poate fi săvârşită decât de episcopi şi numai pentru cei bolnavi pe patul de moarte, fapt pentru care ei o numesc «ungerea din urmă» (extrema unctio)!

Preotul: In Sfânta Scriptură, şi anume unde se vorbeşte despre practicarea acestei Taine (Iacov 5, 14-15) 14. Este cineva bolnav intre voi? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, in numele Domnului.
15. Si rugaciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se vor ierta lui.

 nu ni se spune să fie chemaţi episcopii la săvârşirea ei, ci «preoţii». Este adevărat că în vremea aceea cuvântul preot putea să desemneze şi pe episcopi, aşa cum alteori cuvântul episcop desemna pe preot, şi de asemenea este adevărat că Taina Sfântului Maslu a fost practicată de Sfinţii Apostoli (Marcu 6; 7, 12-13)  7.Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate.12. Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască; 13. Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.

dar nu ni se spune că săvârşirea ei ar fi rezervată numai episcopilor şi nici numai celor ce sunt pe moarte, ci «dacă este cineva bolnav»; ba chiar apostolul spune limpede că Dumnezeu «va ridica» pe cel bolnav. Or, dacă Taina aceasta ar fi o «ungere din urmă», ar fi trebuit ca apostolul să spună că Dumnezeu ia la Sine pe cel muribund. Aşadar, învăţătura romano-catolică despre Sfântul Maslu nu este conformă cu Sfânta Scriptură. Iar pentru iertarea păcatelor înaintea morţii, ortodocşii cred că este necesară împărtăşirea muribundului sau a bolnavului şi pe aceasta o practică, iar nu ungerea cu untdelemnul sfinţit, ca la catolici. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alte întrebări

Credinciosul: In ce zile se face Sfântul Maslu?

Preotul: Nu sunt zile sau timpuri anumite pentru săvârşirea Sfântului Maslu. Se poate face oricând este nevoie. In popor se obişnuieşte a se face în zile de post. In săptămâna Sfintelor Patimi se obişnuieşte Miercuri, Joi şi Vineri, dar mai ales în Sfânta şi Marea Miercuri, înaintea Ceasurilor, în amintirea ungerii Mântuitorului cu mir de către femeia cea păcătoasă (Luca 7, 37-38) 37. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir; 38. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir.

Atunci se face în biserici maslu de obşte, adică pentru mai mulţi bolnavi, cu sobor de mai mulţi preoţi. Bolnavul pentru care se face Sfântul Maslu trebuie mai întâi să fie spovedit, pentru ca să i se dea prin maslu curăţire sufletească, adică iertarea păcatelor şi tămăduirea trupului de boală2.

Credinciosul: Dar se poate face Sfântul Maslu şi pentru cei sănătoşi?

Preotul: Întrucât prin Taina Sfântului Maslu se dobândeşte nu numai tămăduire de bolile trupului, ci şi iertarea păcatelor, se poate face Sfântul Maslu nu numai pentru cei bolnavi, ci şi pentru cei sănătoşi şi nu numai o singură dată, ci şi de mai multe ori. Sfântul Simeon al Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creştin să se nevoiască a-şi face Sfântul Maslu.

 Credinciosul: Unde se face Sfântul Maslu?

Preotul: In biserică sau în casa bolnavului pentru care se face Sfântul Maslu.

Autor: Arhimandrit Cleopa Ilie

Lasă un răspuns