In Sfânta Scriptură a Vechiului Testament se vede că Dumnezeu a poruncit poporului Său Israel să se abţină de la mâncarea de carne ale unor animale (dobitoace), păsări şi altor vietăţi ce trăiesc în mare şi pe uscat. In acest sens, Dumnezeu a vorbit cu Moise şi cu Aaron, zicându-le: Grăiţi fiilor lui Israel şi le ziceţi: iată animalele pe care le puteţi mânca, din toate dobitoacele de pe pământ: orice animal cu copita despicată, care are copita despărţită în două şi îşi rumegă mâncarea, îl puteţi mânca. Dar şi din cele ce îşi rumegă mâncarea, sau îşi au copita despicată sau împărţită în două, nu veţi mânca pe acestea: cămila, pentru că aceasta îşi rumegă mâncarea, dar copita n-o are despicată; aceasta este necurată pentru voi. Iepurele de casă îşi rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată; acesta este necurat pentru voi. Iepurele de câmp îşi rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată; acesta este necurat pentru voi.

   Porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă; acesta este necurat pentru voi. Din carnea acestora să nu mâncaţi şi de stârvurile lor să nu vă atingeţi, că acestea sunt necurate pentru voi. Din toate vieţuitoarele, care sunt în apă, veţi mânca pe acestea; toate câte sunt în ape, în mări, în râuri şi în bălţi, şi au aripi şi solzi, pe acelea să le mâncaţi. Iar toate câte sunt în ape, în mări, în râuri şi în bălţi, toate cele ce mişună în ape, dar n-au aripi şi solzi, spurcăciune sunt pentru voi. De acestea să vă îngreţoşaţi, carnea lor să nu o mâncaţi şi de stârvurile lor să vă îngreţoşaţi.
   Toate vietăţile din ape, care n-au aripi şi solzi, sunt spurcate pentru voi. Din păsări să nu mâncaţi şi să vă îngreţoşaţi de acestea, că sunt spurcate: vulturul, zgripţorul şi vulturul de mare; corbul şi şoimul cu soiurile lor; toată cioara cu soiurile ei; struţul, cucuveaua, rândunica şi uliul cu soiurile lui; huhurezul, pescarul şi ibisul; lebăda, pelicanul şi cocorul; cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui; pupăza şi liliacul. Toate insectele înaripate, care umblă pe patru picioare, sunt spurcate pentru voi…

   Din toate fiarele cu patru picioare, cele care calcă pe labe sunt necurate pentru voi…: cârtiţa, şoarecele şi şopârla, cu soiurile lor; ariciul, crocodilul, salamandra, melcul şi cameleonul… Tot cel ce se atinge de stârvurile lor necurat va fi până seara (Lev. 11, 2-31; Deut. 14, 3-21). Deci aceasta a fost porunca lui Dumnezeu dată prin Moise şi Aaron poporului Israel în privinţa mâncărurilor curate şi necurate. Dar oare şi în Legea Nouă avem aceleaşi porunci cu privire la mâncărurile curate şi necurate? Nicidecum, deoarece este de prisos să mai împlinim faptele poruncite de Vechiul Testament, de vreme ce împlinirea lor n-a putut aduce mântuirea nici măcar celor de sub regimul lui, pe când el era încă în vigoare, căci, chiar şi atunci, îndreptarea sau starea de dreptate înaintea lui Dumnezeu se putea dobândi numai prin credinţă. Dovada cea mai vie o avem din pilda lui Avraam, care n-a primit îndreptarea prin împlinirea faptelor poruncite de Lege (tăierea împrejur, sâmbăta, jertfele, mâncărurile curate ş.a.), ci numai prin credinţă (Rom. 4, 9). Fiindcă cei ce au umblat după «dreptatea din Lege» sau după dreptatea lor (Rom. 10, 3-5) n-au putut dobândi dreptatea cea adevărată, deoarece aceasta numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a adus-o şi ea vine prin credinţă, fără faptele Legii (Rom. 10); Căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar (Gal. 2, 16-21). Legea Veche …ne-a fost călăuză spre Hristos,pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venitcredinţa, nu mai suntem sub călăuză (Gal. 3, 24-25).

Autor: Arhim. Cleopa Ilie

Lasă un răspuns